areal

kompetanse

bolyst

se-dokumenter-3

Facebook

Facebook
Bli tilhenger på facebook!

Tilflytter Facebookgruppe

tilflytter-kysten-trondelag-facebook

Arbeidskraftmobilisering

arbeidskraft-mobiliserings-prosjektet

Inkluderingsprosjektet

inkluderingsprosjektet

Bli kysttrainee!

trainee

Kurs/Etterutdanning
froya-vgs

rissa-vgs

hitra-vgs

fosen-vgs

hemne-vgs
afjord-vgs
rissa-utvikling

arena-utvikling

Lokalaviser

hitra-froya

sovesten

fosna-folket

Vurderer du Trøndelagskysten som fremtidig bosted?

Enten du har planer om å skape din egen arbeidsplass eller gå inn inn regionens næringsliv er vi overbevist om at du gjør et godt valg!

 

Bli overbevist:

 

-Trygge oppvekstvilkår

-Kreativt næringsliv

-Gode skoletilbud

-Spennende naturopplevelser

-Rikt kulturliv

-Delta i lag og organisasjoner

-Variert aktivitetstilbud

Facebook

YouTube

03.06.15

Sluttkonferanse for Inkluderingsprosjektet i "Kysten er Klar"

froya-mai-2015-6

Frøya Kultur- og kompetansesenter: Elever fra Kulturskolen i Hemne med dans og sang som en del av inkluderingsarbeidet i Hemne kommune

Samling på Frøya med erfaringsdeling

Tilflytterforening, mentorordning, språkopplæring, samfunnskurs og brev til nye i Norge er noen av tiltakene som er satt i verk

 

-Utfordringen har vært å få til overgang fra prosesser til konkrete handlinger, sier Angelika Berg (prosjektleder). -Men jeg synes vi har lykkes bra! Av 21 søknader har det vært 14 som har fått støtte til tiltak gjennom prosjektet.

 

 

 

 

19.05.15

Interkommunal kystsoneplan

plan

 

Kysten er klar sitt arbeid med Interkommunal kystsoneplan er over. Strategigruppa har vedtatt planen, og er oversendt til kommunene for oppfølging og videre ivaretakelse.

 

Takk for godt samarbeid alle sammen!


Siri Vannebo
Fagansvarlig arealgruppa
Kysten er klar

 

18.03.15

Møte i strategigruppa i Kysten er Klar

16-03-15-6

Leif Harald Hanssen (dgl. leder i Kysten er Klar) 16.03.15

Sluttmøte i Strategigruppa i Trondheim 16.03.15

 

Følgende saker ble orientert om og diskutert:

  • Total regnskapsoversikt 2007-2014
  • Internasjonalt arbeid
  • Kystsoneplana - avsluttende behandling
  • Sluttrapport Kysten er Klar
  • Rullering av Marin Strategiplan Trøndelag
  • Eventuelt
16-03-15-5
Ole Haugen (ordfører Hitra kommune)
 

27.01.15

Kysttrainee arrangerte studentbesøk

siri

Robert Spaansen (prosjektleder og Siri Stjern Strøm (controller) hos Stjern Entreprenør AS

Ingeniørstudenter (maskin og elektro) fra HiST på bedriftsbesøk i Åfjord

Orienteringsmøtet ble holdt på Saga hos Stjern AS i Åfjord. Her fikk studentene informasjon fra bedriftene Stjern AS, Syltern AS, Tore Løkke AS, Rissa Kraftlag AS, Trønderenergi og Hemne Kraftlag AS.

 

For studentene er det  viktig å bli kjent med bedrifter som kan gi muligheter for sommerjobb, traineejobb eller samarbeid om prosjektoppgaver/bacheloroppgaver.

 

 

24.01.15

Trøndelagsdagen 2015

trondelagsdagen-2015-2

Olbert Aasan og Ingunn Rokseth i Rissa Utvikling KF på stand for Rissa kommune

-En kjempefin møteplass for å treffe studenter! sier Olbert Aasan i Rissa Utvikling KF

Felles profilering og synliggjøring av regionene gjennom Arbeidskraftmobiliseringsprosjektet


-Stor respons og mange oppvakte studenter innom vår stand for Rissa kommune! sier Olbert Aasan. Mange er på søken etter jobb. Vi ønsker å ha ungdommer inn i stillinger i kommunen, derfor er det viktig å være her som et utstillingsvindu.

-Flere utflyttede Rissværinger er innom. Det liker vi veldig godt!

 

-I Rissa kommune rullerer vi med 50 stillinger i løpet av et år - lærere, sykepleiere, osv. I tillegg har vi store bedrifter som ansetter folk.
  

trondelagsdagen-2015-6
Kine Kilen (markedsansvarlig Leksvik Industrielle Vekst - LIV) og Gry Ellevset (LIV)

-Vi er her som en del av arbeidskraftmobiliseringsprosjektet der Fosen er med, sier Kine Kilen. -Alle som er med i prosjektert er lokalisert i lag på Trøndelagsdagen. Det er Næringsalliansen på Fosen via LIV som vi representerer.

 

-Vi er her for å synliggjøre Fosen som region og de mulighetene som finnes!

   

trondelagsdagen-2015-5

-Oppdal har en spesiell identitet som er verdifull i denne sammenhengen mot unge mennesker, sier Silje Kristin Granum (prosjektleder Nasjonalparken Næringshage AS). -Dette er f.eks. friluftsinteresse, ski og fjell!

-Ungdom som er fra Oppdal har veldig lyst til å komme hjem!-Men de kjenner nesten ikke til dagens arbeidsmarked i Oppdal. Derfor er vi her for å gi et kontaktpunkt mot oss og videre inn mot næringslivet. 

trondelagsdagen-2015-7

Willy Merkesnes representerer Hemne Næringshage på Trøndelagsdagen. -Studentene spør oss om mulighetene for jobb i ulike yrker. Jeg oppfordrer dem til å følge med bl.a. på de kommunale hjemmesidene, sidene til NAV, osv.  Og at livet ikke bare er arbeid, de skal bo og trives et sted!

 

Kysttrainee, Hitra/Frøya, Rørosregionen og Selbu. m.fl. var også representert på Trøndelagsdagen gjennom Arbeidskraftmobiliseringsprosjektet.
  

 

23.01.15

Kurs ved Åfjord vid. skole

kurs-2

Vi tilbyr:


og en del andre kurs og opplæringstiltak. Se oversikt i eget vedlegg. Gå inn på www.afjord.vgs.no/Ressurssenter for mer info.

Vi planlegger også å sette opp Truckførerkurs i løpet av våren.

Kontakt oss for mer informasjon om noe av dette skulle være av interesse og spre gjerne informasjonen videre.

 

12.01.15:

Kysttrainee lyser ut nye stilinger

kari

Kari Mathisen er dgl. leder av Kysttrainee

KystTrainee har i dag 16 medlemsbedrifter

Disse er: Roan kommune, Åfjord kommune, Hitra kommune, Frøya kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Johs. Syltern AS, Rissa Kraftlag, SalMar, Marine Harvest, Lerøy Midt AS, Kystplan, Aquagen, Elpro, Hemne Kraftlag, Hotell Frøya og KystNorge.


Lyser ut stillinger

-Vi lyser nå ut traineestillinger til KystTrainee, med søknadsfrist 15. mars, sier Kari Mathisen. Lenke til søknadskjema finner dere på hjemmesiden vår www.kysttrainee.no


Vi lyser spesifikt ut traineestilling for KystNorge nå - med søknadsfrist 15. januar. Søknad sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen . Kyst Norge ønsker en trainee med markedsføringsbakgrunn som kan jobbe med å markedsføre kysten inn til Trondheimsmarkedet. Plassering: Kyst Norges kontor i Trondheim.

 

.. Små lokalsamfunn har utfordringer med å skaffe riktig og nødvendig kompetanse. Bedrifter og kommuner har behov for å rekruttere på nye måter og være konkurransedyktig overfor mer sentral strøk.
  

Samarbeidsprosjekter
Vi har hatt et prosjekt i samarbeid med Handelshøgskolen i Trondheim og hotellene på kysten - og nå jobber noen av studentene med markedsundersøkelser for disse hotellene, som igjen munner ut i bacheloroppgaver for studentene.

Det samme skal vi nå gjennomføre i Åfjord med studenter fra HIST (ingeniørstudenter) og entreprenørselskaper og kraftlag fra Åfjord, Rissa og Hemne den 27.1.
  

1

Traineesamling på Hitra/Frøya. Vi er her på Fjellværøya hvor vi som vanlig hadde konkurranse med høy innsats og konkurranseinstinkt. Foto: Kari Mathisen

Markedsføring
Vi skal ha markedsføring mot lærerstudenter på Rotvoll 29.1, da sammen med Talentverket og Fjelltrainee. Vi deltar på fellesstand på Trøndelagsdagen 22.1 og på Traineedagene på NTNU 3. og 4. februar.

Et eller annet i samarbeid med Lerøy, SalMar, Marine Harvest og Aquagen ligger på planleggingsblokka. Da opp mot studenter fra NTNU + evt Havets Døgn i Bodø i mars.


-Vi er inne i den mest aktive perioden i forhold til markedsføring og rekruttering nå ..

Traineene
Vi har pr dd 7 aktive traineer og en traineebaby (maskot). Det er 4 som jobber i Frøya kommune og 3 i Marine Harvest. Men i løpet av våren kommer det flere inn i gruppa fra flere medlemsbedrifter.


Traineene skal ha samling 3 - 5 mars - i Osen og Roan denne gang. I april skal vi besøke Åfjord og Rissa. Vi jobber også for å skaffe finansiering til å reise på studietur til Brüssel i mai. Vi planlegger kurs i nettverksbygging og prosjektledelse til høsten. KystTrainee skal ha årsmøte på Frøya 4. mars.

KystTrainee trenger flere medlemmer. Inntil disse kommer på plass, så jobber programleder i 50 % stilling.

Bakgrunn

geir

Geir Tevasvold i samtale med studenter på Trøndelagsdagen 2014

Initiert av Geir Tevasvold
Geir Tevasvold (leder Hemne Næringshage) initierte ordningen med Kysttrainee i 2009 med bakgrunn i dialog med  bedrifter i Hemne kommune. Etter hvert som Kysten er Klar ble etablert ble det kjørt et forprosjekt der det kom frem at kommuner og bedrifter kunne være interessert i en slik ordning.

 
-Jeg har god tro på denne ordningen og håper den vil fortsette!

(Geir Tevasvold, hemne Næringshage)

Deretter ble et hovedprosjekt kjørt med finansiering bl.a. fra Kysten er Klar, Innovasjon Norge og NAV. Etter avslutning av prosjektet ble det dannet en forening (juni 2013) med 11 stiftere for å videreføre arbeidet. Kysten er Klar ble med gjennom 2014. Hemne Næringsforening er leid inn av foreninga for å ha programledelsen. 

 

.. Aktuelle kandidater kan finne spennende karrieremuligheter i små og mellomstore bedrifter på kysten av Trøndelag ..
 

2

Traineesamling Bjugn/Ørland. Her er vi på besøk på Marine Harvest sin forfabrikk på Valsneset. Foto: Kari Mathisen

 

09.01.15:

Sluttkonferanse i Kysten er Klar

kek-2015-9

Leif Harald Hanssen med mikrofonen under sluttkonferansen for Kysten er Klar på Brekstad 7.-8. januar 2015

Havrommet, KystNorge, havbruksnæringa, samarbeid mellom kystkommuner og NTNU blant tema på programmet

Jan-Erik Larsen ledet to dagers seminar med møtedeltagere fra Kysten er Klar sine medlemskommuner, Fylkeskommunen, videregående skoler, regionråd, m.m.

 

-Gjennom Kysten er Klar har vi samarbeidet gjennom en kultur vi hadde for en del år siden. Pendelen er på tur ut mot kysten! sier Ståle Vaag (leder i Strategigruppa i Kysten er Klar).

 

Presentasjoner:

 Stort potensiale å ta ut fra havet

almaas

-Verden befolkning har passert 7 milliarder. Frem mot 2050 vil befolkningstallet øke med 32 prosent (over 9 milliarder). Hvordan skal vi klare å skaffe nok mat til denne befolkningen? spør Karl Almås (Sintef Fiskeri og havbruk). -Vi vet at vi må øke matproduksjonen med 69 prosent!

 

-Halvparten av den totale bioproduksjonen i verden i dag skjer under havoverflata, men det vi spiser kommer 98 % fra landbruksbaserte varer. Vann, energi og temperatur gjør at det er mer lønnsomt å drive matproduksjon i havet i forhold til på land.

 

-Oksekjøtt gir et utslipp på 30 kg CO2 pr. kg spisbart produkt, mens laks gir 3 kg CO2/kg og sild og makrell har lavest CO2/kg. Med biologisk produksjon av alger kan man minske CO2 utslipp.

 

-Løsningen vil være å komme over på regimer som er kunnskapsbaserte i stedet for juridiske når det gjelder å ta ut potensialet i havet. Tang og tare må løftes fram i Trøndelagsregionen.

 Mat- og naturopplevelser til turister

kystnorge-plakat
-Vi skal selge matopplevelser og naturopplevelser, sier Mats Forsberg (dgl. leder i KystNorge). 

Teknologi erobrer havrommet

marintek

Erik Dyrkoren (Sintef Marintek) orienterer om hva som skjer på den høyteknologiske fronten på Marinteknisk senter i Trondheim. Utviklingen her vil påvirke Trøndersk næringsliv mer fremover enn til nå. 

 

-Vi vet mer om overflata på månen og mars enn hva vi vet om havbunnen - vi finner hele tida nye arter og finner ut hvordan topografien på havbunnen er.

Samarbeid i EU-prosjekter

thea

Kari Mette Elden (Interregkoordinator, STFK) og Thea Knoff Forsberg (Europarådgiver, Trøndelags Europakontor)

Gjennom deltagelse i EU-prosjekter kan bedrifter og offentlig virksomhet oppnå bl.a. kunnskapsutveksling, nettverskbygging og muligheter til å søke på prosjektmidler. I gjeldende programperiode 2014-2020 er Norge med i Erasmus+ (utdanning, idrett), Creative Europe (kunst, kultur, media) og Horizon 2020 (forskning, innovasjon).

Har du en grenseoverskridende idè?

-Det viktigste er en god idè! sier Kari Mette Elden, så finner en alltid et program som passer. Det kreves felles prosjekt, felles prosjektutvikling og felles budsjett. God planlegging er halve jobben!

Gode tilbakemeldinger til Kysten er Klar

-Erfaringene vi har hatt gjennom Kysten er Klar må vi ta med oss videre i nye samhandlende prosjekter
(Arne Braut, Fylkesvaraordfører ST)

 

-Jeg vil takke Leif Harald Hanssen for jobben som er gjort. Jeg har fått et større nettverk og bredere horisont i Trøndelag, mot Fylket, mot næringshager og mot andre kommuner i Sør-Trøndelag
(Geir Tevassvold, Hemne Næringshage)

 

-Jeg synes samarbeidet vi har hatt i Kysten er Klar har vært veldig verdifullt og utviklende. Det som gjenstår er transport /samferdsel ..
Ole Haugen (ordfører Hitra kommune)

 

-Jeg har lært å kjenne den søndre del av Trøndelagskysten mye bedre gjennom Kysten er Klar. Å få til et samarbeid langs kysten innen blå sektor er viktig. All ære til daglig leder for at programmet har gått så bra.
Hallgeir Grøntvedt (ordfører Ørland kommune)

 

-Hva skal vi gjøre videre - vi kan ikke slippe alt som er oppnådd. Framtida begynner i dag. Vi har mange ting vi kan samarbeide videre om. Vi må sette oss nye mål for hvordan vi skal utvikle kysten ..
Bjørnar Johansen (rektor Frøya vgs)

 

09.01.15:

Bærekraftige kystsamfunn - akvakultur/havbruk

berekraft

Eksperter i Team (EiT) ved NTNU med oppgave innen bærekraftige kystsamfunn

Hvordan skapes det bærekraftig kystsamfunn? Kystsamfunn leter nå etter løsninger som skaper arbeidsplasser, gir gode levekår og som samtidig er bærekraftig.

 

 

05.01.15

Rapport fra studentopphold fra Wageningen Universitet

wageningen-2014

Studenter fra Wageningen Universitet i Hemne i 2014

«Mulige scenarioer og råd for utvikling av kystkommunene i Sør-Trøndelag»

Irmeline de Sadeleer har utarbeidet en kortfattet rapport etter at studenter fra Wageningen Universitet, Nederland, har besøkt Kysten er Klar-kommunene  hvert år i perioden 2010-2014.


Siden 2010 har 5 rapporter blitt skrevet av studenter i Wareningen (Nederland) om status, utfordringer og mulige utviklingsveier for kystkommunene i Sør-Trøndelag. Denne rapporten er en oppsummering av disse temaene.

 

Rapport:

"Mulige scenarioer og råd for utvikling av kystkommunene i Sør-Trøndelag"

13.09.2014, Irmeline de Sadeleer

 

Rapport:
Final Synthesis Report from Students visiting Hemne, Agdenes, Aure and Snillfjord 2014

 
 
Kysten er klar på Facebook
Skråfoto av kysten
skraafoto
Kystsoneplan

kystsoneplan-300-b

Søk på nettstedet
Inkluderingsprosjektet

rev-prosessplan-inkludering-okt-2014

Verdiskapingsanalyse

verdiskapingsnalyse-mai-2013

distriktssenteret

ideportalen

trondelags-europakontor

kystmuseet-2

kystens-arv

orland-kultursenter

campus-fosen

YouTube

YouTube

Google

google

Google+