Facebook

YouTube

 

Strategigruppe

Hemne kommune Ordfører Ståle Vaag
Rådmann Torgeir Aarvaag
Snillfjord kommune Ordfører John Geir Stølan
Rådmann Kai Terje Dretvik
Agdenes kommune Ordfører Oddvar Indergård
Rådmann John Ola Selbekk
Frøya kommune Ordfører Berit Flåmo
Rådmann Ole Henrik Fjørstad
Hitra kommune Ordfører Ole Haugen
Konst. rådmann Roger Antonsen
Rissa kommune Ordfører Ove Vollan
Rådmann Oddbjørn Ressem
Ørland kommune Ordfører Hallgeir Grøntvedt
Rådmann Gunn Røstad
Bjugn kommune Ordfører Arnfinn Astad
Rådmann Tor Langvold
Åfjord kommune Ordfører Vibeke Stjern
Rådmann Kjell Inge Skaldebø
Roan kommune Ordfører Jan Helge Grydeland
Rådmann Michael Momyr
Osen kommune Ordfører Jørn Nordmeland
Rådmann Roar Leirseth
--
STFK: Solveig Kvidal Olav Huseby
Toril Aarbergsbotten Egil Hestnes
Svein Kjetil Haugset
Knut Sundet
Torstein Larsen

 

Arbeidsutvalg

Hallgeir Grøntvedt, Ørland (leder i Strategigruppen)
Ole Haugen, Hitra (nestleder i Strategigruppen)
Jan Helge Grydeland, Roan
Ståle Vaag, Hemne
Tore Sandvik, Fylkesordfører

Vararepresentanter:

Vibeke Stjern, Åfjord
Berit Flåmo, Frøya
Solveig Kvidal, Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Programstyre 2012-2014:

Olbert Aasan daglig leder Rissa Utvikling (leder)
Tor Langvold
rådmann Bjugn kommune
Kai Terje Dretvik
Snillfjord kommune
Ida Munkeby
fylkesdirektør
Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Geir Tevasvold
daglig leder
Hemne Næringshage
Frode Arntsen
fabrikksjef Lerøy Midnor
Hanne Falstad
leder for Global Future Trøndelag