Facebook

YouTube

Næringsareal i Kysten er Klar

Kysten er klar har i samarbeide med NBUS AS utarbeidet en samlet oversikt over næringsarealer i de 11 medlemskommunene.

Ved å trykke på linkene til hver kommune i kartet, får du opp en oversikt over ledige næringsarealer i hver enkelt kommune i Google maps.

Inne på den enkelte kommunes presentasjon på Google maps, får du detaljer om de enkelte arealene, samt kommunenes kontaktperson(er), hvis du ønsker nærmere informasjon om kommunen og de ledige arealene.