Facebook

YouTube

Arealgruppa i Kysten er Klar

Arbeidsseminar Ørland kysthotell 19.-20. september 2011

Den interkommunale kystsoneplanen - veien videre

 

introduksjon-leif-harald Kysten er Klar
- gjestfri, fresk og frak
Leif Harald Hanssen, dgl. leder i Kysten er Klar
--
status Interkommunal kystsoneplan
- status -
Line Tholstrup
prosjektmedarbeider Kysten er Klar

--
biologisk-mangfold Status for Biologisk mangfold
Håvard hammerstad
GIS-medarbeider Kysten er Klar
--
samfunnssikkerhet Erfaringer fra Orkdal
ROS og KU i kommuneplan
Kjersti Stæhli
--
skred Skredkartlegging i strandsonen
Jean-Sebastian L`Heureux
Norges Geologiske Undersøkelse (NGU)
Trondheim
--
smaabaathavner Om småbåthavner i Åfjord
Tor Skjevdal
--
vern-i-kystsonen Vern i kystsonen
Ellen Arneberg
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
--
verneomraader Verneområder
Erfaringer fra Frøya kommune
Tor Gunnar Eriksen
--
oppsummering-line Oppsummering
Line Tholstrup
prosjektmedarbeider Kysten er Klar