Facebook

YouTube

acrobat Orientering prosjekter, m.m. (Leif Harald Hanssen, dgl. leder i Kysten er Klar)
--
acrobat Etablering av friluftsråd i Sør-Trøndelag? (Oddveig Bredesen, Rådgiver idrett og friluftsliv STFK) (Line Tholstrup, Prosjektmedarbeider arealdelen, Kysten er Klar)
--
acrobat Status for interkommunal kystsoneplanlegging i Kysten er klar (Line Tholstrup, Prosjektmedarbeider arealdelen, Kysten er Klar) (Håvard Hammerstad, GIS-medarbeider arealdelen, Kysten er Klar)
--