Facebook

YouTube

Boligutvikling i distriktet

boligkonferanse-1

Interkommunalt nettverksarbeid som boligutviklingsverktøy

Blilyst og Kysten er Klar samarbeider om kartlegging og felles verktøy for å møte utfordringene med riktig type og nok boliger

 

Blilyst og Kysten er Klar som representerer 17 kommuner i Sør-Trøndelag, tar arbeidet med boligutfordringene videre etter å ha fått 1 mill kr i Lokalsamfunnsutviklingsmidler fra STFK /KRD.

 

 boligkonferanse-2