Facebook

YouTube

Kysten er klar er et samarbeidsprosjekt mellom 11 kommuner på trøndelagskysten.

Vår ambisjon er å være den mest spennende kystregionen i Europa basert på de ressurser, fortrinn og kvaliteter som regionen har.

Vi er sterkere sammen enn hver for oss og våre tre hovedsatsningsområderer:

  • Omdømmebygging og gode bolysttiltak.
  • Kompetanseutvikling.
  • Helhetlig arealforvaltning.

Vi arbeider for at så mange som mulig skal få innblikk i hvilke muligheter trøndelagskysten representerer, både for innbyggere, tilflyttere, etablerere, investorer og andre grupper.

Kysten er klar for alle som vil!