Facebook

YouTube

11.02.13

Kartlegging i 5 kommuner

angelika
-Vi er snart ferdig med kartleggingen i deltagerkommunene, sier Angelika Berg (prosjektleder)

Som del av Inkluderingsprosjektet kartlegges rutiner ved arbeidsinnvandring i de fem deltagerkommunene

 

Dette gjelder Føya, Hitra, Bjugn, Ørland og Hemne

 

–Jeg besøker næringsliv, offentlige, skoler og alle som arbeider med arbeidsinnvandring, sier Angelika Berg (prosjektleder). –Dette for å se hva som er dagens praksis ved rekruttering, mottak og inkludering  av arbeidsinnvandrere. For et helhetlig bilde foretar HiST intervjuundersøkelse av 5 arbeidsinnvandrere i hver kommune.

 

-Informantene er plukket ut av representanter som er kjent i de fem kommunene.  I tillegg er snøballprinsippet brukt, ved at noen vet om noen som kjenner til dette bedre. Utfyllingsskjemaet er semistrukturert med en kvantitativ og kvalitativ del.  I dette ligger bl.a. informasjon om hvilke tiltak som fungerer bra.

 

Hvordan får en bedrift i dag tak i arbeidskraft som arbeidsinnvandrere?

-Vi ser at en betydelig del rekrutteres inn til bedriftene via spesialiserte rekrutteringsbyrå, som gjerne kjenner bedriftens kultur og etikk godt.  De rekrutterer rett fra spesielle land.  De bruker i liten grad NAV.  Munnpropaganda brukes i den forstand at ryktet spres om jobbmuligheter.

 

-Bedriftene ønsker stabil og langvarig arbeidskraft. Årsakene er  opplæring i teknisk utstyr, operasjoner,  HMS, etc. Kommunene ser i liten grad muligheten som ligger i arbeidsinnvandring. Næringslivet er mye flinkere.

 

Best practice
-Inkluderingsprosjektet vil samle tiltak som fungerer bra. Vi ønsker å utvikle en verktøykasse for best practice for rekruttering, mottak og inkludering av arbeidsinnvandrere, sier Angelika Berg. –For at innvandrere skal trives på et sted, må gjerne enkelte ting være på plass og fungere. Det er snakk om bolig, sosial tilhørighet (møteplasser, etc.) og faste stillinger. Et fast sted å henvende seg for informasjon vil være viktig, enten eksisterende i form av NAV, kommunens servicetorg eller annet. En førstelinjetjeneste bør være på plass!

 

-Det ligger dessuten store utfordringer i matching mellom den faktiske utdanningskompetansen den enkelte arbeidsinnvandrere har og det jobbtilbud som finnes på stedet.  Noen ønsker kanskje også å starte egen bedrift!  Fokus bør også være på at det gjerne er person med ektefelle som kommer – og da jobb til begge. Kanskje bør krav om norsk språkkompetanse stilles før de kommer hit.

 

Være eller ikke være?
-Mange arbeidsinnvandrere kommer gjerne hit for i en periode å tjene seg opp litt penger. De vil komme til et punkt der de må avgjøre om de skal flytte tilbake, til andre steder eller bli værende på stedet. Derfor er det viktig at alle nødvendige fasiliteter og alle trivselsfaktorer er på plass slik at de blir værende!

 

-Kommunene mangler sykepleiere, lærere og hjelpepleiere. Dette vil det være vanskelig å dekke innenlands. Derfor finnes mange mobiliseringsprosjekter, etc.

 

-En viktig del av dette prosjektet er bevisstgjøring på de muligheter og ressurser som ligger i arbeidsinnvandring

 

Seminar og workshop i mai
-I mai vil vi ha et seminar og workshop  på Brekstad hvor resultater fra kartleggingen blir presentert. Et viktig punkt vil bli hvordan resultatene kan implementeres  i  bedrifter og det offentlige.  Bedrifter har ulike behov og det kan tenkes at ulike tiltak ønskes iverksatt blant ulike bedrifter. Målet er et helhetlig system som har overføringsverdi til andre kystkommuner i rekruttering, mottak og inkludering av arbeidsinnvandrere

 

Distriktssenteret.no: Kommunene overser arbeidsinnvandrere  (Mona Handeland og Marianne Solbakken): http://www.distriktssenteret.no/blogg/kommunene-overser-arbeidsinnvandrere

 

Kommunane er avhengige av arbeidsinnvandring, men bryr seg for lite (Steinar Fredheim, Trude Risnes og Marianne Solbakken): http://www.distriktssenteret.no/blogg/kommunane-er-avhengig-av-arbeidsinnvandring-men-bryr-seg-for-lite

 
Prosjektbeskrivelse

prosjektbeskrivelse-180

Rapporter

statusbeskrivelse-180

 

detviktigste-180

 

samfunnskurs-180

Innvandring er livsviktig

innvandring-er-livsviktig-180