Facebook

YouTube

08.07.14

Final Synthesis Report - studenter Wageningen

studenter-wageningen-presentasjon-2014-11

Studentene fremhever samarbeid som faktor av stor betydning

Sluttrapport fra studentene fra Wageningen University

Tidligere i sommer var studentene på feltarbeid i kommunene Snillfjord, Hemne, Aure og Agdenes. De har nå lagt fram sin sluttrapport fra arbeidet.

 

De peker på ulike tema de mener er av stor betydning for regionen og gir anbefalinger for videre arbeid, bl.a.:

  • Arbeid med bedre veger
  • Bedre og mer frekvent kollektivtransport
  • Overvåke miljøtilstand i fjordene
  • Bedre skilting av severdigheter
  • Boutviklingsprogram i kommunene

> Les rapporten fra studentene

  

"Connectivity" - et sentralt begrep i studentens forslag til utvikling av regionen
    
studenter-wageningen-presentasjon-2014-6

.. based on interviews, questionnaires and observations conducted during the field work in the study area, several important themes have been identified regarding the current situation ..

 

.. Of these themes (connectivity, natural resources, human resources, dwelling, sense of community, and cooperation), connectivity is the central and most important one, to which all of the others relate.