Facebook

YouTube

20.08.14

Nor-Fishing 2014

norfishing-1

Ole Sundnes (kommunalsjef kultur /næring Hitra kommune) 

40% av eksportverdien av varer i ST Fylkeskommune fra Hitra/Frøya

-Hitra er fremdeles en betydelig fiskerikommune, sier Ole Sundnes (kommunalsjef kultur /næring Hitra kommune). -Etter hvert har fiskeri og havbruk gått hånd i hånd - vi må ta vare på fiskeriene samtidig som vi er en stor havbrukskommune!

 

-I og med at Frøya og Hitra på mange måter er like og har et stort interkommunalt samarbeid, har vi valgt å ha et trepartssamarbeid mellom våre kommuner og Trondheim kommune både på Nor-Fishing og Aqua Nor. Trondheim bidrar med tilførsel av teknologi og å bygge opp andre miljøer.

 

-Hitra/Frøya regionen bidrar med 40 % av eksportverdien i ST fylke med under 4% av befolkningen.

 

Opplæringskontor for Sør-Fosen og Frøya vgs

norfishing-2

Asgeir Johansen (fagleder Frøya vid. skole) og Tove Hakkebo (opplæringskonsulent Opplæringskontoret i Sør-Fosen)

 

Rekruttere nye medlemsbedrifter
Opplæringskontoret Sør-Fosen er et tverrfaglig opplæringskontor med bl.a. lærlinger innen fiske/fangst som ansvarsområde. -Vi er på fiskerimessa for å prøve å rekruttere nye medlemsbedrifter for å ha lærlinger i, sier Tove Hakkebo (opplæringskonsulent Opplæringskontoret i Sør-Fosen).

 

Frøya vgs.

-Vi er her bl.a. for å vise fram båten vår "Fru Inger", sier Asgeir Johansen (fagleder Frøya vid. skole). -Den er akkurat rigget for snurrevad-drift. Vi utnytter fleksibiliteten i båten. 

 

-Pr. nå er det 12-14 elever som går på linja for fiske/fangst på VG2 ved Frøya vgs. På VG1 har vi i år tatt inn 39 elever. Normalt splittes disse 50/50 på fiske/fangst og havbruk. Det er kun Frøya vgs. som har VG2 på fiske/fangst og havbruk i ST fylke.

  

norfishing-4
Aslaug Rustad (dgl. leder Oi! Trøndersk Mat & Drikke) serverer blåskjell fra Snadder og Snaskum AS i Rissa
   
norfishing-3
Mari Grut (seniorrådgiver Regional utvikling, Næring og innovasjon ST Fylkeskommune) og Angelika Berg (Prosjektleder Rekruttering og integrering av utenlandsk arbeidskraft som grunnlag for bosetting og næringsutvikling, Kysten er Klar)