Facebook

YouTube

21.08.14

Internships fra NTNU

internships-kek-2014-2

-Vi håper å få jobb innen offentlig sektor i regionen etter vi er ferdig med studiene, sier Georgios og Dora

Vil evaluere arb.kraft-mobiliseringsprosjektet

Dora Kecskes (Ungarn) og Georgios Giannopoulos (Hellas) er for tiden internships i arbeidskraftmobiliseringsprosjektet i Kysten er Klar. De er 2. års masterstudenter innen globalisering, verdenspolitikk og kultur og vil delta frem til desember.

 

-Vi vil følge prosjektet og skrive en rapport og evaluering av prosjektet på 30-40 sider til NTNU om hva vi har gjort, forteller Dora. -Kanskje vi får noen kartleggingsoppgaver rundt i de enkelte deltagende kommunene. Norge og Ungarn er veldig forskjellige både når det gjelder natur og mennesker!

 

-Det handler om hvordan kommunene kan gjøre seg attraktive for at folk vil komme hit for å arbeide og bosette seg ..

 

-Prosjektet er veldig interessant - jeg har allerde noen tanker omkring det, sier Georgios.

 

-Vi håper å få jobb innen offentlig sektor i regionen etter vi er ferdig med studiene, sier Dora og Georgios.

 

Prosjektet helhetlig rekruttering skal bidra til å sikre strategisk og fremtidsrettet arbeid for å sikre nødvendig kompetanse til arbeidsmarkedet i 17 distriktskommuner i Sør-Trøndelag. Det skal utvikles en verktøykasse med konkrete og målrettede tiltak som rettes mot ulike tiltaksgrupper.