Facebook

YouTube

27.08.14

Nytilsatte på Ørland ønskes velkommen

park-nyansatte-orland-2014-3

-Dette er en dag vi har gledd oss utrolig til! sier Heidi Fossland (leder samfunnsutvikling i Ørland kommune)

Formålet er å få de nytilsatte ved flybasen til å flytte til Fosen

Ørlandet og Fosen ble presentert

-Vi håper at dere vil trives sammen med oss! sier Hallgeir Grøntvedt (ordfører Ørland kommune). -Så fremt jeg er på kontoret så står døra åpen! Ellers står Ørlandsambassadører og administrasjonen i kommunen til tjeneste for dere.

 

Myk landing

Forsamlingen fikk vite om hvordan det er å bo på Ørland, om Fosen Helse IKS, m.m. Heidi Fossland (leder samfunnsutvikling i Ørland kommune) orienterte om planene for Ørland fremover. -Jeg har lyst til å invitere dere til å bli med på utviklinga!

 

-Det finnes et korps av flere hundre Ørlendinger som ønsker å være Ørlandsambassadører som står til deres disposisjon. Vi ønsker å skape et Ørland og kystbyen Brekstad som vil være et godt alternativ til andre steder i Trondheimsregionen. Det kommer mange nye innbyggere hit og det er dette vi planlegger for.

 

Skape et attraktivt bosted

-Vi har arbeidet med hvordan dere kan finne jobber til kjæreste, ektefeller, samboere. Vi vil vise dere hva f.eks. Fosen Helse har å tilby og det er nå også stor turnover innen offentlig sektor. Et godt hurtigbåttilbud skal på plass.

 

-Politikerne på Ørlandet har som mål at befolkningen frem til 2026 vil vokse med 35 %, dvs. 2000 nye innbyggere. Et av strategiene er å skape et attraktivt bosted, andre er fokus på næringsutvikling, miljøsatsing og videreutvikle de kommunale tjenestene. 
  

park-nyansatte-orland-2014-7
Etter orientering i Ørland Kultursenter og var det busstur rundt om på Ørlandet og i Bjugn for de nytilsatte ved ØHFS
  
park-nyansatte-orland-2014-6
Modellforslag til nye barnehager utstilt i Ørland Kultursenter
  
park-nyansatte-orland-2014
David Koch Dupont-Mouritzen (leder Åfjord Utvikling) og Vibeke Stjern (ordfører Åfjord kommune) viser film og forklarer at forsamlingen er velkommen til Åfjord og ellers til de andre kommunene på Fosen.