Facebook

YouTube

31.08.14

Åpning av Meieriparken på Ørlandet

park-nyansatte-orland-2014-12
Kjell Krokdal, Olea Norset og Hallgeir Grøntvedt åpner den nye byparken 27.08.14

Ny park i sentrum av kystbyen Brekstad

Over 30 studenter fra flere universiteter har arbeidet sammen i utforming av parken

 

-Dette er starten på utviklingen av kystbyen Brekstad, sier Hallgeir Grøntvedt (ordfører Ørland kommune). Vi vil starte detaljplanlegg av Meieritomta, som er på 24 da. Kanskje kommer skole her? Leilighetsbygg?

 

Gode møteplasser
-Det var barn og unge på ørlandet som sa at de ønsket seg en bypark, sier Heidi Fossland (samfunsutvikler Ørland). -Kommunen ønsker å skape gode møteplasser og senere kommer nytt torg og nytt friområde. I tillegg skal vi se på sjøbad.

 

Allværspark
-Ungdommene ønsket seg en allværspark - et sted de kunne være også i dårlig vær. Dermed ble et skur ombygd til et allværshus med lanterner og hvor man kan sitte og prate sammen og en tauskog hvor de kan leke seg i. Lekeapparater er på plass. En rampe gjør at man lett kommer seg fra gatenivå og ned i byparken.

 

-Det er fint å ha et så engasjert næringsliv som vil være med på byutvikling, sier Fossland og vi har en flott dugnadskultur!

 

-Parken vil utvikles etter hvert - kanskje blir det neste  parkourinstallasjoner, skateramper eller en scene?

 

park-nyansatte-orland-2014-14
Musikk, sang og servering ved åpning av parken med bl.a. Lise Olden (sang), Ørland Barne- og Ungdomskorps, Musikklaget Kornetten og lag/foreninger
  
park-nyansatte-orland-2014-16
Mange møtte opp ved åpning av parken
  
park-nyansatte-orland-2014-20
 -Dette er første trinn i det som skal bli attraktive møteplasser i kystbyen Brekstad, sier Aksel Sjøli og Heidi Fossland
  
park-nyansatte-orland-2014-10
Tauskog i parken