Facebook

YouTube

09.01.15:

Bærekraftige kystsamfunn - akvakultur/havbruk

berekraft

Eksperter i Team (EiT) ved NTNU med oppgave innen bærekraftige kystsamfunn

Hvordan skapes det bærekraftig kystsamfunn? Kystsamfunn leter nå etter løsninger som skaper arbeidsplasser, gir gode levekår og som samtidig er bærekraftig.