Facebook

YouTube

09.01.15:

Sluttkonferanse i Kysten er Klar

kek-2015-9

Leif Harald Hanssen med mikrofonen under sluttkonferansen for Kysten er Klar på Brekstad 7.-8. januar 2015

Havrommet, KystNorge, havbruksnæringa, samarbeid mellom kystkommuner og NTNU blant tema på programmet

Jan-Erik Larsen ledet to dagers seminar med møtedeltagere fra Kysten er Klar sine medlemskommuner, Fylkeskommunen, videregående skoler, regionråd, m.m.

 

-Gjennom Kysten er Klar har vi samarbeidet gjennom en kultur vi hadde for en del år siden. Pendelen er på tur ut mot kysten! sier Ståle Vaag (leder i Strategigruppa i Kysten er Klar).

 

Presentasjoner:

 Stort potensiale å ta ut fra havet

almaas

-Verden befolkning har passert 7 milliarder. Frem mot 2050 vil befolkningstallet øke med 32 prosent (over 9 milliarder). Hvordan skal vi klare å skaffe nok mat til denne befolkningen? spør Karl Almås (Sintef Fiskeri og havbruk). -Vi vet at vi må øke matproduksjonen med 69 prosent!

 

-Halvparten av den totale bioproduksjonen i verden i dag skjer under havoverflata, men det vi spiser kommer 98 % fra landbruksbaserte varer. Vann, energi og temperatur gjør at det er mer lønnsomt å drive matproduksjon i havet i forhold til på land.

 

-Oksekjøtt gir et utslipp på 30 kg CO2 pr. kg spisbart produkt, mens laks gir 3 kg CO2/kg og sild og makrell har lavest CO2/kg. Med biologisk produksjon av alger kan man minske CO2 utslipp.

 

-Løsningen vil være å komme over på regimer som er kunnskapsbaserte i stedet for juridiske når det gjelder å ta ut potensialet i havet. Tang og tare må løftes fram i Trøndelagsregionen.

 Mat- og naturopplevelser til turister

kystnorge-plakat
-Vi skal selge matopplevelser og naturopplevelser, sier Mats Forsberg (dgl. leder i KystNorge). 

Teknologi erobrer havrommet

marintek

Erik Dyrkoren (Sintef Marintek) orienterer om hva som skjer på den høyteknologiske fronten på Marinteknisk senter i Trondheim. Utviklingen her vil påvirke Trøndersk næringsliv mer fremover enn til nå. 

 

-Vi vet mer om overflata på månen og mars enn hva vi vet om havbunnen - vi finner hele tida nye arter og finner ut hvordan topografien på havbunnen er.

Samarbeid i EU-prosjekter

thea

Kari Mette Elden (Interregkoordinator, STFK) og Thea Knoff Forsberg (Europarådgiver, Trøndelags Europakontor)

Gjennom deltagelse i EU-prosjekter kan bedrifter og offentlig virksomhet oppnå bl.a. kunnskapsutveksling, nettverskbygging og muligheter til å søke på prosjektmidler. I gjeldende programperiode 2014-2020 er Norge med i Erasmus+ (utdanning, idrett), Creative Europe (kunst, kultur, media) og Horizon 2020 (forskning, innovasjon).

Har du en grenseoverskridende idè?

-Det viktigste er en god idè! sier Kari Mette Elden, så finner en alltid et program som passer. Det kreves felles prosjekt, felles prosjektutvikling og felles budsjett. God planlegging er halve jobben!

Gode tilbakemeldinger til Kysten er Klar

-Erfaringene vi har hatt gjennom Kysten er Klar må vi ta med oss videre i nye samhandlende prosjekter
(Arne Braut, Fylkesvaraordfører ST)

 

-Jeg vil takke Leif Harald Hanssen for jobben som er gjort. Jeg har fått et større nettverk og bredere horisont i Trøndelag, mot Fylket, mot næringshager og mot andre kommuner i Sør-Trøndelag
(Geir Tevassvold, Hemne Næringshage)

 

-Jeg synes samarbeidet vi har hatt i Kysten er Klar har vært veldig verdifullt og utviklende. Det som gjenstår er transport /samferdsel ..
Ole Haugen (ordfører Hitra kommune)

 

-Jeg har lært å kjenne den søndre del av Trøndelagskysten mye bedre gjennom Kysten er Klar. Å få til et samarbeid langs kysten innen blå sektor er viktig. All ære til daglig leder for at programmet har gått så bra.
Hallgeir Grøntvedt (ordfører Ørland kommune)

 

-Hva skal vi gjøre videre - vi kan ikke slippe alt som er oppnådd. Framtida begynner i dag. Vi har mange ting vi kan samarbeide videre om. Vi må sette oss nye mål for hvordan vi skal utvikle kysten ..
Bjørnar Johansen (rektor Frøya vgs)