Facebook

YouTube

23.01.15

Kurs ved Åfjord vid. skole

kurs-2

Vi tilbyr:


og en del andre kurs og opplæringstiltak. Se oversikt i eget vedlegg. Gå inn på www.afjord.vgs.no/Ressurssenter for mer info.

Vi planlegger også å sette opp Truckførerkurs i løpet av våren.

Kontakt oss for mer informasjon om noe av dette skulle være av interesse og spre gjerne informasjonen videre.