Facebook

YouTube

18.03.15

Møte i strategigruppa i Kysten er Klar

16-03-15-6

Leif Harald Hanssen (dgl. leder i Kysten er Klar) 16.03.15

Sluttmøte i Strategigruppa i Trondheim 16.03.15

 

Følgende saker ble orientert om og diskutert:

  • Total regnskapsoversikt 2007-2014
  • Internasjonalt arbeid
  • Kystsoneplana - avsluttende behandling
  • Sluttrapport Kysten er Klar
  • Rullering av Marin Strategiplan Trøndelag
  • Eventuelt
16-03-15-5
Ole Haugen (ordfører Hitra kommune)