Facebook

YouTube

19.05.15

Interkommunal kystsoneplan

plan

 

Kysten er klar sitt arbeid med Interkommunal kystsoneplan er over. Strategigruppa har vedtatt planen, og er oversendt til kommunene for oppfølging og videre ivaretakelse.

 

Takk for godt samarbeid alle sammen!


Siri Vannebo
Fagansvarlig arealgruppa
Kysten er klar