Facebook

YouTube

03.06.15

Sluttkonferanse for Inkluderingsprosjektet i "Kysten er Klar"

froya-mai-2015-6

Frøya Kultur- og kompetansesenter: Elever fra Kulturskolen i Hemne med dans og sang som en del av inkluderingsarbeidet i Hemne kommune

Samling på Frøya med erfaringsdeling

Tilflytterforening, mentorordning, språkopplæring, samfunnskurs og brev til nye i Norge er noen av tiltakene som er satt i verk

 

-Utfordringen har vært å få til overgang fra prosesser til konkrete handlinger, sier Angelika Berg (prosjektleder). -Men jeg synes vi har lykkes bra! Av 21 søknader har det vært 14 som har fått støtte til tiltak gjennom prosjektet.