Facebook

YouTube

Interkommunal kystsoneplan

 

kystsoneplan-300-b

> Last ned (pdf)

08.07.13

Forslag til Interkommunal Kystsoneplan ut på høring

siri-vannebo-2013-1
Siri Vannebo (leder arealdel Kysten er Klar). 17.06.13

Kysten er klar sender forslag til interkommunal kystsoneplan på høring til kommunene, myndighetene og regionale aktører

Plankart og temakart finnes på www.gislink.no. URL til WMS tjenesten, og plan- og temadata på SOSI format kan fås ved å sende e-post til GIS-koordinator i Sør-Trøndelag fylkeskommune   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Høringsbrev

Plan- og prosessbeskrivelse

www.gislink.no

Bruksanvisning Gislink

Kommunene Agdenes, Snillfjord, Bjugn, Frøya, Hemne, Hitra, Osen, Rissa, Roan, Ørland og Åfjord har laget en felles kystsoneplan. Planen omfatter alt sjøareal og kystsonen i alle 11 kommunene. Samarbeidsprosjektet Kysten er klar har utarbeidet planen for kommunene.

 

Planprogrammet foreslår temaer som skal utredes og hvilke konsekvenser som skal utredes. Planprogrammet er tilgjengelig på kommunehuset i berørte kommuner og på denne nettsiden (over).-

--
Om prosjektet
  • 2009 – 2013
  • Totalbudsjett 1.520.000
  • Kysten er Klar: 200.000
  • DELPROSJEKT DIGITALISERING AV EKSISTERENDE PLAN
  • Totalkostnad 190.000 (foreløpig) Kysten er Klar: 100.000 (foreløpig)
  • Samarbeidsprosjekt med Statens kartverk
  • Standarden på planene er verre enn antatt slik at totalkostnaden kan bli noe større
  • Svært stor betydning for kommunene
--

Vi vil ”synkronisere” planarbeidet i alle kommunene slik at alle gjeldende planer er på samme data-nivå. ”To” planer i en planprosess, ny kystdel for enkeltkommunene som ”sys” sammen med gjeldende plan, samtidig med deltakelse i den interkommunale kystsoneplana der en ser på felles behov og felles hensyn for å styrke de 11 kystkommunene som helhet.

 

Vi vil ha felles kunnskapsinnhenting der det er naturlig, for eksempel felles biologisk mangfoldkart (viltkart pluss naturbasen) i samarbeid med fylkesmannen, DN og artdatabanken. Både kommunene og fylkeskommunen må få et eierforhold til den interkommunale plana, juridisk virkning gjør at den må brukes av alle parter.

 

Vi vil bruke både økonomiske og personellmessige ressurser mer effektivt ved å kjøre felles planprosess, samt at vi vil nå ut til de største næringene og natur- og miljøorganisasjoner på en mer helhetlig måte.

 

Vi vil gi forutsigbare og framtidsretta forhold for sjøbasert næringsliv og samferdsel.

 

Felles plan og ”planspråk” legger grunnlaget for helhetlig og lik forvaltning/saksbehandling i de 11 kystkommunene. Mindre sårbarhet på saksbehandlersida. Vi vil integrere flere fylkesdelplaner i den nye interkommunale Kystsoneplana.

 

For spørsmål ang. Interkommunal kystsoneplan kan du henvende deg til:

 

Siri Vannbo, Rissa kommune