Facebook

YouTube

Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft
- Pilotprosjekt i Kysten er Klar

Oppstartmøte på Frøya 27.08.12

leif

Leif Harald Hanssen (dgl. leder Kysten er Klar) på oppstartmøte på Frøya 27.08.12

Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft som grunnlag for bosetting og næringsutvikling

Fokus på arbeidsinnvandrere og flyktninger som ressurs i arbeids- og næringsliv

 

Målsettingen er å utvikle en ”beste praksis” for rekruttering, mottak, bosetting og integrering av arbeidskraft. En effekt av prosjektet kan f.eks. være å styrke tilgangen til riktig arbeidskraft og kompetanse til næringslivet og offentlige aktører.

 

Angelika Berg og Frode Reppe er ledere i prosjektteamet. -For arbeidsinnvandrere er det viktig å lære seg språket, sier Angelika Berg, dette har mye å si for inkludering i samfunnet. Fem kommuner er med i prosjektet – Frøya, Hitra, Bjugn, Ørland og Hemne. 3 av disse kommunene har også bosatte flyktninger.

Rekruttering, mottak, inkludering og bosetting vil være viktige områder for prosjektet

--

 distsenteret

-Mange kommuner ville hatt nedgang i folketallet uten positiv nettoinnvandring, sier Marianne Solbakken (Distriktssenteret.no). –I 2014 trenger vi 220 tusen nye arbeidere for å fylle opp behovet i næringslivet i Norge. Det blir kamp om hoder og hender!

 

-Mange arbeidsinnvandrere har med seg høy kompetanse, et potensiale vi bør utnytte bedre!

 

Prosjektet skal ha overføringsverdi til andre regioner. Erfaringsutveksling og læring underveis er derfor en svært viktig del av prosjektet. Finansiering skjer gjennom KRD, STFK, Kysten er Klar og de involverte kommunene i tillegg til næringslivet.

--

IMDI
inkluderingsprosjektet-3

Florentina Misimi og Monika Skjølberg (bildet) orienterte fra IMDI (Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet). -Arbeidsinnvandrere er den største innvandringsgruppen i Norge, sier Monika Skjølberg. De fleste arbeidsinnvandrere kommer fra Polen, Litauen og Tyskland. http://www.imdi.no/

 EURES

 nav

Vegard Kaarbø (EURES-rådgiver) forteller om mulighetene som ligger i EURES-systemet (European Employment Services). > Les mer: http://www.nav.no/Lokalt/S%C3%B8r-Tr%C3%B8ndelag/Ny+EURES-r%C3%A5dgiver+i+S%C3%B8r-Tr%C3%B8ndelag.209088.cms

 

> Prosjektbeskrivelse: Prosjektbeskrivelse

 

> Trønderske kommuner mangler arbeidskraft, og redningen er arbeidsinnvandring - innvandring er livsviktig:
http://www.distriktssenteret.no/informasjonssider/2012/08/innvandring-er-livsviktig

 

> Derfor blir vi her - innvandrere i Distrikts-Norge: http://www.distriktssenteret.no/ressurser/derfor-velger-innvandrere-distrikts-norge

 

> NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning):
”Derfor blir vi her” – innvandrere i Distrikts-Norge. Rapport (7 mb)

 
Prosjektbeskrivelse

prosjektbeskrivelse-180

Rapporter

statusbeskrivelse-180

 

detviktigste-180

 

samfunnskurs-180

Innvandring er livsviktig

innvandring-er-livsviktig-180