Facebook

YouTube

Aktuelle nettlenker

Revidert prosessplan for Inkluderingsprosjektet (pr. oktober 2014)

 

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse

 

Det viktigste er å ha en jobb - Om innvandreres erfaringer med arbeid og bosetting i Kyst-Norge:
Rapport HiST

 

Trønderske kommuner mangler arbeidskraft, og redningen er arbeidsinnvandring - innvandring er livsviktig
http://www.distriktssenteret.no/informasjonssider/2012/08/innvandring-er-livsviktig

 

Derfor blir vi her - innvandrere i Distrikts-Norge:
http://www.distriktssenteret.no/ressurser/derfor-velger-innvandrere-distrikts-norge

 

NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning)
”Derfor blir vi her” – innvandrere i Distrikts-Norge. Rapport (7 mb)

 

Distriktssenteret.no: Kommunene overser arbeidsinnvandrere  (Mona Handeland og Marianne Solbakken): http://www.distriktssenteret.no/blogg/kommunene-overser-arbeidsinnvandrere
 

Kommunane er avhengige av arbeidsinnvandring, men bryr seg for lite (Steinar Fredheim, Trude Risnes og Marianne Solbakken:
http://www.distriktssenteret.no/blogg/kommunane-er-avhengig-av-arbeidsinnvandring-men-bryr-seg-for-lite

 

Inkludering gjennom Frivilligheten:

Inkludering gjennom "frivilligheten" (Oddveig Bredesen)

 

Inkludering av innvandrere:

Inkludering av innvandrere - Tiltak for minoritetsspråklige i kultur/næring Hitra kommune 2008 -2013 (Omar Pleym, kultursjef Hitra kommune)

 

Norskopplæring:

http://www.vox.no/no/Norskopplaring-og-integrering-/

 

 
Prosjektbeskrivelse

prosjektbeskrivelse-180

Rapporter

statusbeskrivelse-180

 

detviktigste-180

 

samfunnskurs-180

Innvandring er livsviktig

innvandring-er-livsviktig-180