Facebook

YouTube

28.12.12

Inkluderingsprosjektet - status desember 2012

status-des-2012

Angelika Berg (prosjektleder Inkluderingsprosjektet) og Vida Bekken (Baltikum Midt-Norge)

-Vi vil lage et inkluderingskurs med språkopplæring som en viktig del, sier Angelika Berg (prosjektleder)

 

-Arbeidsinnvandrere har mangelfulle rettigheter til språkopplæring.  Foruten språk vil det  være en møteplass og arena for informasjonsutveksling. Her kan det også kjøres kompetansekartlegging.

 

Vida Bekken er pedagog med ansvar for norskopplæring for fremmedspråklige på Frøya. Hun driver Baltikum Midt-Norge – et rekrutterings- og informasjonskontor. Hun vil bidra med hennes erfaringer inn mot kurset, hva innvandrere etterspør, etc.

 

-Jeg samarbeider med Marianne Solbakken ved Distriktssenteret med å kartlegge «beste praksis»  i de fem kommunene som er med i prosjektet (Frøya, Hitra, Hemne, Ørland og Bjugn), sier Angelika. -Dette skjer ved semistrukturerte intervjuer med vekt på hvordan man rekrutterer folk, hva fungerer bra, hva har bidratt til at folk faktisk blir, m.m.

 

Informanter er de som sitter i styret for prosjektet og som kjenner godt til de enkelte kommuner. I tillegg kommer andre lokale personer. Gjennom intervjuarbeidet får vi god forankring!

 

-Vi skal fremlegge vårt arbeid på et informasjonsmøte medio april 2013.

 

Styret for Inkluderingsprosjektet:
Angelika Berg (Rissa, prosjektleder)
Frode Reppe (Frøya, prosjektleder)
Olav Hunnes (næringskonsulent, Hemne kommune)
Ketil  Kvam (dgl. leder Fosen Næringshage)
Tor Langvold (rådmann, Bjugn kommune)
Jan Otto Fredagsvik (seniorkonsulent, Frøya kommune)
Ole Sundnes (kommunalsjef kultur/næring, Hitra kommune)

 

 

 
Prosjektbeskrivelse

prosjektbeskrivelse-180

Rapporter

statusbeskrivelse-180

 

detviktigste-180

 

samfunnskurs-180

Innvandring er livsviktig

innvandring-er-livsviktig-180