Facebook

YouTube

PILOTPROSJEKT I KYSTEN ER KLAR REGIONEN

 

Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft som grunnlag for bosetting og næringsutvikling. Utprøving og testing av nye verktøy i 5 kystkommuner i Sør-Trøndelag

 

Mens en tidligere ofte pekte på at folk flyttet fra distriktene fordi de ikke kunne tilby nok eller relevante arbeidsplasser, opplever vi i dag at mange distriktsarbeidsmarked preges av begrenset tilgang på arbeidskraft og en ”mismatch” mellom behovet for og tilgangen på kompetanse og arbeidskraft (Myklebø 2010).

 

Situasjonen i mange av distriktskommunene i Norge er derfor at mangel på arbeidskraft utgjør en alvorlig flaskehals for utvikling av gode tjenester, hindrer vekst på mange steder og i mange næringer. Både offentlige og private virksomheter har problemer med å rekruttere nok arbeidskraft, og arbeidskraft med den rette kompetanse. Dette er en av distriktenes sentrale utfordringer fremover (Aure, Nilsen, Josefsen og Ringholm 2011).

 

I distriktene sammenfaller dette med utfordringene knyttet til å opprettholde folketallet og hindre fraflytting. Rekruttering av arbeidskraft handler derfor ikke bare om å finne de rette arbeidstakerne, men også å få dem til å bosette seg.

 

 

 
Prosjektbeskrivelse

prosjektbeskrivelse-180

Rapporter

statusbeskrivelse-180

 

detviktigste-180

 

samfunnskurs-180

Innvandring er livsviktig

innvandring-er-livsviktig-180