Facebook

YouTube

21.01.13

Samfunnskurs for arbeidsinnvandrere

froya-2013-5
Deltagere samlet til samfunnskurs i regi av Inkluderingsprosjektet

Inkluderingsprosjektet i Kysten er Klar kjører samfunnskurs for arbeidsinnvandrere på Frøya (2 d/uke à 3 timer, totalt 50 t)

Bedre rekruttering, mottak, oppfølging  og bosetting av arbeidsinnvandrere er målet!

Fiskeri- og kystministeren har sagt at oppdrettsnæringa over tid skal femdobles – dette anser vi  vil medføre minst en dobling av folketallet på Frøya, sier Frode Reppe (prosjektleder). - Dermed må vi ta grep i forhold til arbeidskraft!
--

froya-2013-4
Johan Foss viser frem og orienterer om utstillingene ved Frøya Museum
 

-Å ta godt vare på de som allerede er her er selvfølgelig viktig. Men også rekruttering, gjerne familier der begge kan få en jobb er av de prioriterte målsettingene. Vi ønsker å bruke NAV Eures for rekruttering, den internasjonale avdelinga til NAV.

 

-Samfunnskurset er en del av verktøyene vi prøver ut i Inkluderingsprosjektet. Den andre hoveddelen er kartlegging av hvordan inkludering av fremmed arbeidskraft løses i de andre deltagerkommunene (Hitra, Hemne, Ørland og Bjugn).

 
froya-2013-8
–Vi har fått mye god informasjon og er glad for at vi har fått denne muligheten! sier Jonas Vainoras (28, Litauen) og Nijole Smolskaite (26, Litauen). –Språk er nøkkelen, sier Jonas.
 

Lære det norske samfunnet å kjenne
-I samfunnskurset er det 12 deltagere som allerede snakker bra norsk (to fra bedrifter på Hitra og resten fra bedrifter på Frøya).  De er fra Polen og Litauen og er folk som bedriftene satser sterkt på.  Disse vil være ressurspersoner for oss som vi vil bruke gjennom hele prosjektperioden, sier Frode Reppe.

 

-Vi vil ta de med ut på sjøen, lære dem å fiske med garn, teiner/ruser, ørretfiske i vatna, delta i grendalagene, gåsejakt, alt som vi gjør på Frøya. Vi innser at vi ikke kan tilby det storbyen tilbyr – vi må heller få dem til å bli glad i det vi har!

 

-Det vil fungere som praktisk språktrening samtidig som de får innblikk i vårt samfunn!

 

froya-2013-9

Orientering fra NAV: Torild Raanes, Britt Ohrø og Elin Reppe.

 

–Vi merker godt den økede arbeidsinnvandringa, sier Elin Reppe (leder NAV Hitra og Frøya). –Svingninger i fiskeindustrien kan av og til medføre at 200 permitteres i perioder. Da må de registrere seg som arbeidssøkere, skrive søknad om dagpenger, etc. Språkvansker kan gjøre at selvbetjeningsløsningene på nett gjerne kommer til kort.

froya-2013-10

-Vi er godt i gang med inkluderingsprosjektet! sier Frode Reppe (prosjektleder)


Mange aktører inviteres inn

-Vi vil invitere ulike aktører og etater til oss for å orientere hva de driver med, i kveld er det NAV, senere politet, helse, skole, Ressurssentra, Frivillighet, etc. Skatt Midt har vært her.  Temakvelder vil være aktuelt. I tillegg til samfunnskurs og språkkurs vil andre tiltak være aktuelle, eks: økonomisk rådgivning, boligrådgivning, støtte til praktiske tiltak iverksatt av frivillige organisasjoner og utdanning og kompetansekartlegging.

 

Inkluderingsprosjektet vil etter hvert munne ut i rapporter som meldes til de 5 deltagerkommunene. Disse vil inneholde erfaringer og evalueringer for hva som har fungert og ikke.  Videre vil dataene fra kartleggingsprogrammet i de andre kommunene analyseres. I tillegg mottar vi forslag til tiltak fra lokale organisasjoner. Hjelp til bedriftsetableringer vil også ligge i systemet.

 

-Det er viktig å påpeke at de løsningene vi vil foreslå omfatter alle arbeidsinnvandrere – du skal få hjelp uansett om du er utlending eller norsk!

 
 
Prosjektbeskrivelse

prosjektbeskrivelse-180

Rapporter

statusbeskrivelse-180

 

detviktigste-180

 

samfunnskurs-180

Innvandring er livsviktig

innvandring-er-livsviktig-180