Facebook

YouTube

12.12.13

Inkludering av innvandrere i distriktskommunene

angelika-2013
Angelika Berg (inkluderingsprosjektet i Kysten er Klar) inviterte til samling på Hitra 10.12.13.

Hvordan kan kultur, frivillighet, lag og organisasjoner bidra?

-Vi ønsker å lære av hverandres erfaringer, sier Angelika Berg, samarbeide på tvers av kommunegrenser!
 

-Det viktigste er de gode tiltakene, sier Oddveig Bredesen (Rådgiver idrett og friluftsliv STFK), deretter kan vi hjelpe til med å finne finansiering

 

Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig. Regjeringens viktigste målgrupper er barn, unge, personer med innvandrerbakgrunn, personer
med nedsatt funksjonsevne og personer som er lite fysisk aktive.

 


-Bibliotekene skal være et aktivt møtested, sier Hildegunn Hestnes (fylkesbiblioteksjef ST), noe som vil være aktuelt for arbeid med inkludering.

 

-Vi ser at informasjonsmateriell om trafikkopplæring for førerkort er aktuelt, sier Bodil Rønningen (biblioteksjef Hitra). -Videre med bibliotek på arbeidsplassen, besøk på arbeidsplassene med en samling utvalgte aktuelle bøker og annen informasjon.
 

tilflytter-hitra-3

Jan Kjølsø (Hitra Friidrettsklubb) og Omar Pleym (Kultursjef Hitra).

 

-Jeg er interessert i et større miljø og bedre nivå, sier Jan Kjølsø, -ved hjelp av afrikanere ser vi muligheter for dette bl.a. innen friidrett. Vi har fellestreninger 3 ganger i uka. En god jobb for dem som også gagner klubben!


tilflytter-hitra-4

Marte Bugten (Hemne Frivilligsentral), Ingrid Hoftun (Hemne Ressurssenter) og Eldbjørg Bruholm (Hitra Frivilligsentral).

 

-Vi ser at samtalegrupper for innvandrere i samarbeid med Røde Kors fungerer godt, sier Eldbjørg Bruholm (Hitra Frivilligsentral).

 

-Språk er det viktigste for å kommunisere og bli integrert i lokalsamfunnet, sier Ingrid Hoftun (Hemne Ressurssenter)

 

-Jeg opplever en jevn av strøm av innvandrere som kommer til Hemne Frivilligsentral for å delta på aktiviteter, sier Marte Bugten (Hemne Frivilligsentral). -Det er 139 lag og foreninger i Hemne som vi kan dra nytte av. I samarbeid med Hero Mottak Mental tilbyr Helse Hemne aktiviteter for innvandrerkvinner og for barn og unge.


Gunhild Riiber (biblioteksjef Frøya kommune) og Britt Ohrø (Frøya Frivilligsentral) ønsker arbeidsinnvandrere og innfødte velkommen til språkcafe på biblioteket. Friluftsaktiviterer er også på programmet.

 

-Vi prøver å lage gode møteplasser for inkludering gjennom kulturaktiviteter og arrangement, sier Marcej Karpinski (Frøya Kultur og Kompetansesenter)

 

-Vi har bl.a. arrangert fest for innvandrere, sier Herborg Grøntvedt Gifstad (Ørland Frivilligsentral)

 

Vi har arrangert internasjonal dag for innvandrere, forteller Jorunn Eide (Bjugn Frivilligsentral), tema mat og kultur

 

-Jeg er med i sangkor og vi er ute etter rekruttering, sier Alf Henrik Nebb (Bjugn). -Våre nye landsmenn er velkomne her!
 

tilflytter-hitra-8
Mange gode idèer for inkludering av innvandrere for deling på tvers av kommunegrenser. Hvordan plassere ansvar for oppfølging? Hvem skal ta det koordinerende/helhetlige ansvar?

Om du er tilflyttet innvandrer eller har interesse av inkludering av innvandrere, meld deg gjerne inn i Facebook-gruppa "Tilflytter Kysten Trøndelag"!

 
Prosjektbeskrivelse

prosjektbeskrivelse-180

Rapporter

statusbeskrivelse-180

 

detviktigste-180

 

samfunnskurs-180

Innvandring er livsviktig

innvandring-er-livsviktig-180