Facebook

YouTube

Skråfotografering av kysten

  • 2009 – 2011
  • Totalbudsjett 2.565.000,-
  • Kysten er Klar: 200.000 (2010) og 261.500 (2011)
  • Ferdig ca. 1. mai i år, årlig utgift 58.000 fra 2012
  • Sømløs skråfotobase fra Hemne til Osen, kan brukes av alle
  • Vil ligge på våre hjemmesider (vi må leie server og program)
  • Utmerket redskap for planlegging og forvaltning
  • Kan tas i bruk av næringsliv, bare fantasien setter grenser
  • Friluftslivsmål og ruter fram kan legges inn

Målet er å ”sy sammen” flere tusen bilder til ett sømløst detaljert flyfoto, som kan brukes av alle; fra kommunenes arealplanlegging, til reiselivets destinasjonssatsing og familiens planlegging av søndagsturen til et fint turmål ..

Prosjektgruppe

skraafoto-gruppe-12-05-10

Frode Brataas (Fylkeskommunen), Kristin Standahl, Bjugn kommune, Alf Åberget, (Statens kartverk),  og Johannes Fjeldvær (leder i arealgruppa, Kysten er klar)